Agnieszka Mroczek

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Mroczek

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

O mnie

Agnieszka Mroczek

Jestem radcą prawnym, należę do Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Mam doświadczenie uzyskane w kancelariach prawnych, obsługujących m.in. przedsiębiorców z branży energetycznej, gazowniczej, budowlanej i produkcyjnej. W swojej praktyce zajmuję się sporami z bankami i ubezpieczycielami, sprawami podatkowymi, wdrożeniem ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

Specjalizuję się w obsłudze brokerów ubezpieczeniowych i agentów. Wykorzystuję w tym celu doświadczenie nabyte w wieloletniej pracy na rzecz wiodącego na rynku brokera ubezpieczeniowego. Prowadzę blog „Prawo dla brokerów ubezpieczeniowych z punktu widzenia radcy prawnego”.

Mam doświadczenie w zakresie uzyskiwania odszkodowań za błędy medyczne i inne naruszenia praw pacjenta.

Byłam wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na podyplomowych studiach Zarządzanie w podmiotach leczniczych. Mam zdany egzamin brokerski przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Specjalizacje

W czym mogę Ci pomóc

Bieżąca pełna obsługa prawna przedsiębiorców

Doradzam przedsiębiorcom w zakresie bieżącej działalności, np. z zakresu prawa pracy, spraw korporacyjnych, przygotowywania uchwał i regulaminów, w zakresie pozwoleń, zezwoleń, umów z kontrahentami. Ponadto zapewniam reprezentację przed sądami w sporach z innymi przedsiębiorcami, urzędami, organami. Pomagam przy przekształceniu spółek.

Zobacz więcej

Przygotowywanie i opiniowanie umów

Przygotowuję lub weryfikuję umowy, regulaminy, akty założycielskie, statuty.

Zakładanie spółek i fundacji rodzinnych

Doradzam i przygotowuję niezbędne dokumenty. Pomagam w założeniu spółki, fundacji rodzinnej.

Kompleksowa obsługa prawna brokerów ubezpieczeniowych i agentów

Pomagam w spełnieniu wymogów ustawowych przy rozpoczynaniu działalności brokerskiej i agencyjnej, przygotowuję i opiniuję umowy, porozumienia kurtażowe, listy brokerskie, umowy serwisu brokerskiego, doradzam we wszelkich problematycznych kwestiach prawnych, w zakresie ochrony danych osobowych oraz przetwarzaniu danych w chmurze obliczeniowej.

Odszkodowania za błędy medyczne oraz z ubezpieczeń

Pomagam pacjentom w uzyskaniu świadczenia/odszkodowania w trybie pozasądowym i przed sądem za błędy medyczne oraz za naruszenie praw pacjenta. Reprezentuję klientów w postępowaniu przed ubezpieczycielem i sądem w celu uzyskania należnego odszkodowania z polis ubezpieczenia mienia, OC, autocasco, innych.

Polisolokaty, umowy kredytu, nieautoryzowane transakcje bankowe

Pomagam w ustaleniu nieważności umowy, odzyskaniu wpłaconych kwot.

Nie ma spraw, których nie można rozwiązać

Szukasz pomocy?

Napisz do mnie, a razem spróbujemy rozwiązać Twój problem!

Buduję relacje z Klientami oparte na trwałych wartościach

W życiu, jak i w pracy kieruję się tymi samymi zasadami!

Odwiedź mój blog

Prawo dla brokerów ubezpieczeniowych

Lokalizacja

Gdzie mnie znajdziesz

Kancelaria Radcy Prawnego
Agnieszka Mroczek

Formularz do kontaktu  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Radcy Prawnego Agnieszka Mroczek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Masz pytania?

  Podstawowe informacje

  Profesjonalny prawnik (radca prawny, adwokat) ma odpowiednie doświadczenie oraz zna aktualnie obowiązujące przepisy prawa, zasady ich interpretacji oraz orzecznictwo (wyroki sądów) dotyczące tego konkretnego problemu.  

  Opieranie się na wiedzy z internetu okazuje się zwykle niewystarczające, czy wręcz może być szkodliwe. Bardzo często trafiają do mnie Klienci na dalszym etapie sprawy, wymagającym podjęcia działań, które nie byłyby konieczne, gdyby wcześniej zasięgnęli porady u profesjonalisty. Dlatego moją rolą, jako profesjonalnego pełnomocnika, jest jak najpełniejsze zabezpieczenie interesów mojego Klienta, w oparciu o moje doświadczenie i wiedzę.

  Prawidłowa wycena usługi powinna uwzględniać ilość pracy, jakiej będzie wymagało rozwiązanie problemu, posiadane doświadczenie i wiedzę, odpowiedzialność za tę usługę. Zazwyczaj przyjmuje się stawkę godzinową lub wynagrodzenie ryczałtowe, lub połączenie obu wariantów. Często proponuje się wynagrodzenie za sukces (success fee). Zgodnie z zasadami etyki radców prawnych, wynagrodzenie za usługę prawną nie może obejmować jedynie premii za sukces, musi być jeszcze element niezależny od wyniku sprawy.

  W Polsce każdy może świadczyć usługi prawne. Tego typu działalność nie wymaga żadnej licencji czy zezwolenia. Jednakże tylko radcowie prawni i adwokaci ponoszą odpowiedzialność za ich prawidłowość i rzetelność, tylko oni mają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Tytuł radcy prawnego i adwokata jest gwarancją wiedzy i odpowiednich umiejętności oraz działania zgodnie z etyką zawodową.